Osnić

ENATURA d.o.o. Osnić
Nespecijalizovana trgovina na veliko
Boljevac, / bb

GETA-TRANS DOO, OSNIĆ
Rušenje objekata
Boljevac, / /

KIKA I GAGA
Drumski prevoz tereta
Boljevac, Selo Osnić