Orahovac

CENA DAŠIRE PR TRGOVINSKA RADNJA BIO-CENA ORAHOVAC
Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Orahovac, Peka Tepavčevića 14

KRALJICA LEPOTE LR
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Orahovac, Dragutin Janković 1

RADIO FOCUS IVAN ŠARIĆ PR ORAHOVAC
Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
Orahovac, /

RUŽICA STOJANOVIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA AMFORA ORAHOVAC
Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline
Orahovac, Boračka 103

SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA AGROMARJAN MARJAN ŠARIĆ PREDUZETNIK ORAHOVAC
Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
Orahovac, Lazara Kujundžića 1

Slavica Milenković preduzetnik Sakupljanje otpada koji nije opasan Orahovac
Skupljanje otpada koji nije opasan
Orahovac, Vidovdanska 109


VINARIJA ANTIĆ
Proizvodnja vina od grožđa
Orahovac, Ustanička 44

VINARIJA ANTIĆ
Proizvodnja vina od grožđa
Orahovac, Ustanička 44

VINARIJA GALIĆ
Proizvodnja vina od grožđa
Orahovac, Boračka 138

VINARIJA KUJUNDZIĆ
Proizvodnja vina od grožđa
Orahovac, Bore Vukmirovića 25