Novo Orahovo

AGROFARM ELECTRO
Popravka mašina
Bačka Topola, Tornjoški Put 36

AGROFARMER-LAND
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Bačka Topola, Košut Lajoša 2

ANTAL JUHAS PR JUHAS
Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
Bačka Topola, Šandora Petefija 106

CORN-MASTER
Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
Bačka Topola, Šandora Petefija 108

ENERGO-ORAHOVO
Proizvodnja električne energije
Bačka Topola, Tornjoški Put 2

ETELKA NADUDVARDI PR UGOSTITELJSKA RADNJA AMADEUS-EXTRA NOVO ORAHOVO
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Bačka Topola, Trinaestog Maja 5


GLOBAL AUTO SERVIS
Održavanje i popravka motornih vozila
Bačka Topola, Park 3

ISTVAN SZOKE PR SIMA BETON
Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo
Bačka Topola, Tornjoški Put 88

LEPOJEVIĆ DOO NOVO ORAHOVO
Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline
Bačka Topola, Tornjoški put bb

LIVIJA KOZMA PR AGENCIJA ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI ORIVIA NOVO ORAHOVO
Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
Bačka Topola, Matije Gupca 1

METALWORK- 2000
Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
Bačka Topola, Borisa Kidriča 41

ORLA-SERVICE
Popravka mašina
Bačka Topola, Kodalj Zoltana 004

SLUŽBA VETERINE TCOS DOO NOVO ORAHOVO
Veterinarska delatnost
Bačka Topola, Potes Gomboš bb

THE CLUB SKY
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Bačka Topola, Borisa Kidriča 2

TRIPE TRADE
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Bačka Topola, 7. jula 7

ZVEZDAN HORVAT PR H-ALATI NOVO ORAHOVO
Mašinska obrada metala
Bačka Topola, Edvarda Kardelja 12