Novi Itebej

CARROTS D.O.O. Novi Itebej
Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
Žitište, Maršala Tita 127

CRNOTRAVAC SRB
Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
Žitište, Maršala Tita 85

DVANAEST-TRINAEST
Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
Žitište, Maršala Tita 130

FERENC PATAKI PREDUZETNIK POPRAVKA OSTALIH LIČNIH PREDMETA ZA DOMAĆINSTVO NOVI ITEBEJ
Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
Žitište, Ive Lole Ribara 22

IGOR PATAI PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA JASNA PLUS NOVI ITEBEJ
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Žitište, Košut Lajoša 6a

IMRE ČILEG PR AGENCIJA ZA RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE STRYKER IT NOVI ITEBEJ
Računarsko programiranje
Žitište, Ive Lole Ribara 72


JUBOVIRA DOO NOVI ITEBEJ
Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
Žitište, Košut Lajoša 13a

PIL-GRIL DOO NOVI ITEBEJ
Uzgoj živine
Žitište, Kapetana Kiš Ferenca 40/b

ROBERT DELI PR. SZR DIR, NOVI ITEBEJ
Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
Žitište, Maršala Tita 137