Negbina

ARIS LUĆUM
Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje
Nova Varoš, Negbina bb

SZPTR GRANA MIJAILO ILIĆ PREDUZETNIK NEGBINA
Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
Nova Varoš, /