Nakrivanj

AGROCOOP 2016
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Leskovac, - -

ALU STILL STOJANOVIĆ
Proizvodnja metalnih vrata i prozora
Leskovac, Nakrivanj -

BATA-PLUS 2015
Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
Leskovac, Nakrivanj -

BELI COMPANY
Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
Leskovac, /

BRATISLAV PEŠIĆ PR BOJENjE I ZASTAKLjIVANjE NAKRIVANj
Bojenje i zastakljivanje
Leskovac, - -

CRNKA TIMBER
Rezanje i obrada drveta
Leskovac, / /


DRAGAN JOVIĆ PR AQUA NELA
Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
Leskovac, - -

DRVOPROMET-MOBILI
Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore
Leskovac, Vučje /

DUGA TOŠIĆ
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Leskovac, - -

GORAN STEVANOVIĆ PREDUZETNIK, PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA ORAH-GS NAKRIVANJ
Rezanje i obrada drveta
Leskovac, /

IGOR FILIPOVIĆ PR REZANJE I OBRADA DRVETA NECA IFA NAKRIVANJ
Rezanje i obrada drveta
Leskovac, - -

JELENA MLADENOVIĆ ĐURIN PR AGENCIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU BEGO NAKRIVANJ
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Leskovac, /

MARKO CVETKOVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA I PRERADA DRVNIH SORTIMENATA CRNI-PLUS NAKRIVANJ
Rezanje i obrada drveta
Leskovac, Nakrivanj -

PEKARA-PEPI
Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
Leskovac, /

STEVANOVIĆ-DIS
Proizvodnja drvne ambalaže
Leskovac, Nakrivanj -