Mrđenovac

AQUA PLASTIKA ADRIATIC
Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
Šabac, /

CENTAR ZA OPLEMENJIVANJE I RAZMNOŽAVANJE BILJAKA BOŠKOVIĆ RADOVAN BOŠKOVIĆ PR , MRĐENOVAC
Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
Šabac, /

DRAGOMIR RANĐIĆ PR AUTOPREVOZNIK MRĐENOVAC
Drumski prevoz tereta
Šabac, Mrđenovac -

ELMONT I AUTOMATIKA
Postavljanje električnih instalacija
Šabac, Mrđenovac -

LjUBINKO KOVAČEVIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA MRĐENOVAC
Mašinska obrada metala
Šabac, Mrđenovac -