Mali Šiljegovac

DARKO MILOSAVLjEVIĆ PR POSTAVLjANjE CEVI ZA NAVODNjAVANjE I GREJANjE PLASTENIKA MALI ŠILjEGOVAC
Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
Kruševac, Mali Šiljegovac BB

GILE NS 037
Skupljanje otpada koji nije opasan
Kruševac, Mali Šiljegovac -

KOD ČARAPANA
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Kruševac, Mali Šiljegovac //

NOVOTECH DOO KRUŠEVAC, MALI ŠILJEGOVAC
Proizvodnja ostalih slavina i ventila
Kruševac, / /

OGNJEN STRAHINJA ANJA
Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
Kruševac, Mali Šiljegovac -

SD-STIL 037
Proizvodnja ostalih predmeta
Kruševac, Mali Šiljegovac BB


ZZ KLISAK MALI ŠILJEGOVAC
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Kruševac, / /