Mali Radinci

BORIS MRKONJA PR TRGOVINSKA RADNJA BOKI MB-1 MALI RADINCI
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Ruma, Iriška 8

DRAGOSLAV VLADISAVLjEVIĆ PR TRGOVINSKA RADNjA BATA GEO MALI RADINCI
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Ruma, Iriška 2

GRUJIĆ AGRO
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Ruma, Nova 012

M&V ARATINGA
Trgovina na veliko životinjama
Ruma, Iriška 20

MUSTRA BEČKA
Proizvodnja tkanina
Ruma, Iriška 7

N&N BAJIĆ
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Ruma, Nova 8


SOJA PRODUKT
Proizvodnja ulja i masti
Ruma, Šatrinačka 2

ZZ FARMPRO MALI RADINCI
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Ruma, Šatrinačka 2