Ljubiš

ANA SMILJANIĆ PR POPKICA
Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
Čajetina, Ljubiš bb

ANICA PEĆINAR PR SAMOSTALNA UGOSTITELjSKA RADNjA PEĆINAR LjUBIŠ
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Čajetina, Ljubiš

BOŠKOVA VODA
Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
Čajetina, Ljubiš BB

DAR ŽIVOTA
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Čajetina, Ljubiš BB

DOMAĆI PROIZVODI FILIPOVIĆ
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Čajetina, Ljubiš BB

KAFANA PEĆINAR
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Čajetina, Ljubiš BB


KAO PAHULJA
Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
Čajetina, Ljubiš bb

KMV LJUBIŠ
Delatnost tur - operatora
Čajetina, Ljubiš /

MILE KUKANJAC PR OAZA-CAPO
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Čajetina, Ljubiš BB

TROJA DOO ČAJETINA, LJUBIŠ, ZASEOK TERZIĆI
Rušenje objekata
Čajetina, zaseok Terzići .

UGOSTITELJSKA RADNJA KONEX PLUS DANICA JOKSIMOVIĆ PREDUZETNIK LJUBIŠ
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Čajetina, /

ZIBOR TURIST
Delatnost tur - operatora
Čajetina, Ljubiš /

ZORICA ZEČEVIĆ PR PRERADA I KONZERVISANjE VOĆA I PRODAJA ČAJEVA LjUBIŠ
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Čajetina, Ljubiš bb