Ljubinci

DRAGAN CARAN PR POSTAVLjANjE CEVI ZA NAVODNjAVANjE I GREJANjE PLASTENIKA LjUBINCI
Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
Aleksandrovac, Ljubinci BB

MILEN ILIĆ PR MIKI 1995
Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala, metalurgija praha
Aleksandrovac, Ljubinci bb

MINAKOVIĆ-78
Drumski prevoz tereta
Aleksandrovac, Ljubinci -

PODRUM MAJSTOROVIĆ
Proizvodnja vina od grožđa
Aleksandrovac, /