Ležimir

ALMOUS MONS
Sakupljanje šumskih plodova
Sremska Mitrovica, Maršala Tita 18 A

JEREMIJA PLUS
Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja
Sremska Mitrovica, Zadružna BB

LAURUS MANUFAKTURA 2
Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
Sremska Mitrovica, Maršala Tita 18

TAKSI PREVOZ JASTREB DRAGAN VUJANIĆ PREDUZETNIK LEŽIMIR
Taksi prevoz
Sremska Mitrovica, Vikend naselje bb