Leušići

DE BELLA HLADOVINA
Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
Gornji Milanovac, Leušići bb

IVKA JEVTOVIĆ PR SILKY WAY
Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
Gornji Milanovac, Leušići BB

JEVTOVIĆ TRANS
Drumski prevoz tereta
Gornji Milanovac, - -

RAJSKI KONACI
Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
Gornji Milanovac, /