Krušedol Selo

IVANA BUKOROVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA EASY IZI KRUŠEDOL SELO
Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Irig, Devetog Marta 2

KOD BABA DARE
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Irig, Devetog Marta 2

TONER CENTRALA
Ponovna upotreba razvrstanih materijala
Irig, Devetog Marta 26

TRGOVINSKA RADNJA AGRO GERA STANIMIR RADULOVIĆ PREDUZETNIK KRUŠEDOL SELO
Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Irig, Karlovačka 8

ŽIVKO RADUKIĆ
Pravni poslovi
Irig, Maradička 19