Krušedol Prnjavor

AQUA CIRCUS
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Irig, Fruškogorska 10

MILIJANA UŠLJEBRKA PR PROIZVODNJA I TRGOVINA NA VELIKO SVEŽEG HLEBA I PECIVA TEODORA-NS KRUŠEDOL PRNJAVOR
Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
Irig, Fruškogorska 17