Kruščić

AGENCIJA ZA REKLAMU I PROPAGANDU MILETIĆ VUKMAN MILETIĆ PREDUZETNIK KRUŠČIĆ
Delatnost reklamnih agencija
Kula, Novaka Pejčića 42

FARMCOP doo Kruščić
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Kula, Maršala Tita 194

IVAN I SINOVI
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Kula, Lenjinova 23

JAUKOVIĆ D
Drumski prevoz tereta
Kula, Vladimira Nazora 3

KAFANA KOD CULA
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Kula, Maršala Tita 71a

LAZAR I LINA
Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore
Kula, Lenjinova 134


LN & LN
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Kula, Lenjinova 86

MIRKO RABRENOVIĆ PR, AUTOPREVOZNIK KRUŠČIĆ
Drumski prevoz tereta
Kula, Ive Lole Ribara 11

MS OAZA PLUS
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Kula, Maršala Tita 100

NADA JELIĆ PR TRGOVINSKA RADNjA FARMER-NB KRUŠČIĆ
Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
Kula, Lenjinova 83

PREDRAG DEDEJIĆ PR USLUŽNE AKTIVNOSTI PODRŠKE POSLOVANJU SERPENTINA KRUŠČIĆ
Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
Kula, Maršala Tita 127

RADOVAN BULATOVIĆ PREDUZETNIK AUTOSERVIS I TRGOVINSKA RADNJA BULATOVIĆ KRUŠČIĆ
Održavanje i popravka motornih vozila
Kula, Lenjinova 21

SAMOSTALNA GRAĐEVINSKA RADNJA TOPALOVIĆ RADOVAN ŠĆEPANOVIĆ PREDUZETNIK KRUŠČIĆ
Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
Kula, Vadimira Nazora 57

SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA KOD MIĆA DRAGOLJUB BULATOVIĆ PREDUZETNIK KRUŠČIĆ
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Kula, 7. Jula bb

ŠARIĆ PETAR
Drumski prevoz tereta
Kula, Lenjinova 7

SZR R.T.L. VLAJKO ŠĆEPANOVIĆ PREDUZETNIK KRUŠČIĆ
Proizvodnja ostalog nameštaja
Kula, Maršala Tita 29

TRGOVINSKA RADNJA ZA PRODAJU STOČNE HRANE PIGI BRANKICA VLAHOVIĆ PREDUZETNIK KRUŠČIĆ
Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Kula, Vladimira Nazora 40

VAL - P GRADNJA
Pripremna gradilišta
Kula, Ise Sekickog 38

ZDRAVKO GRAOVAC PR, ZANATSKA RADNJA ZDRAVKO KRUŠČIĆ
Bojenje i zastakljivanje
Kula, Maršala Tita 127