Kožuar

AGRIKOM SIMIĆ
Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
Ub, / /

DRAGAN KOVAČEVIĆ PR TAKSI PREVOZ KOŽUAR
Taksi prevoz
Ub, . .

MM-93 TRANS
Drumski prevoz tereta
Ub, Kožuar bb

PRELIV DOO UB, KOŽUAR BB
Rezanje i obrada drveta
Ub, Kožuar bb

TEHNOPLUM DOO KOŽUAR
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Ub, Kožuar bb

ŽIVANOVIĆ-TRANSPORT
Drumski prevoz tereta
Ub, Kožuar


ZORAN ĐURĐEVIĆ PR PALETA ZIM
Proizvodnja drvne ambalaže
Ub, Kožuar BB