Kožlje

MARIO KASALO PR MINAS-NP
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Novi Pazar, Kožlje -