Kozare

BLAGOJE JOVIĆ PR TAKSI PREVOZ KOZARE
Taksi prevoz
Leskovac, - -

DALIBOR KOCIĆ PR PEČENjARA KOZARE
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Leskovac, Kozare bb

JOVICA ILIĆ PREDUZETNIK ZANATSKA RADNJA KOZARE
Mašinska obrada metala
Leskovac, /

MORAVA GRADNJA-BRACA
Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
Leskovac, - -

SLAĐANA ILIĆ PR PROIZVODNJA GOTOVIH TEKSTILNIH PROIZVODA OSIM ODEĆE KOZARE
Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće
Leskovac, Kozare -

VINARIJA ĆIRKOVIĆ
Proizvodnja vina od grožđa
Leskovac, Kozare