Komarani

ETNO POINT FARMA
Uzgoj ovaca i koza
Nova Varoš, Komarani /

GRIFFON VULTURE
Računarsko programiranje
Nova Varoš, Komarani BB

MILANKA TRTOVIĆ PR AKI T
Prerada mleka i proizvodnja sireva
Nova Varoš, Komarani bb

Miloš Popović pr Suvo voće
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Nova Varoš, Komarani bb

NjEGOŠ KOM
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Nova Varoš, - -

SLAVOLjUB GUJANIČIĆ PR PRERADA MLEKA KOMARANI
Prerada mleka i proizvodnja sireva
Nova Varoš, Komarani -


ZANATSKA RADNJA DŽOKO ALEKSANDAR DŽOKOVIĆ PR, KOMARANI
Rezanje i obrada drveta
Nova Varoš, /

ZLATARKA KOMERC
Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
Nova Varoš, Komarani BB