Kisač

A & A KISAČANKA
Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
Novi Sad - grad, Masarikova 98

AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE MAGMA MARINA ČEMAN PR, KISAČ
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje
Novi Sad - grad, Dr Janka Gombara 27

AGRIX FSH DOO KISAČ
Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
Novi Sad - grad, Slovačka 24

AGRO DELTA DOO KISAČ
Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
Novi Sad - grad, Vojvođanska 136

AGROLEND DOO KISAČ
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Novi Sad - grad, Benešova 17

AGROMERCATOR
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Novi Sad - grad, Dr Janka Gombara 54


ALBERT ELEKTRO
Postavljanje električnih instalacija
Novi Sad - grad, Vojvođanska 11

ALZEISKIS DOO KISAČ
Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
Novi Sad - grad, Štefanikova 55

ANETA LOMEN PR RADNJA ZA IZNAJMLJIVANJE AUDIO I VIDEO OPREME AM SOUND KISAČ
Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
Novi Sad - grad, Trg Jana Amosa Komenskog 2

ANKA NOVAKOVIĆ PR POSTAVLJANJE PODNIH I ZIDNIH OBLOGA MADA 1 KISAČ
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Novi Sad - grad, Janka Čmelika 18

AUTOKUĆA AS
Održavanje i popravka motornih vozila
Novi Sad - grad, Mihala Kardelisa 22

AVL PRODUCTION
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Novi Sad - grad, Vojvođanska 177

BAKINA KUJNA PLUS
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Novi Sad - grad, Slovačka 26

BOBAN OGRADA
Mašinska obrada metala
Novi Sad - grad, Jana Martinka 17

BRANISLAV KOKAVEC PR KOKAVEC
Računarsko programiranje
Novi Sad - grad, Železnička 47

BRANISLAV ŠRANKA PR FRIZANTE
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Novi Sad - grad, Ondreja Marčoka 28

CAFFE BIS 021
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Novi Sad - grad, Dr Janka Gombara 2

CAFFE VERTIGO
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Novi Sad - grad, Vojvođanska 147

CHELOVSKI SOFT
Računarsko programiranje
Novi Sad - grad, Janka Jesenskog 103

CINQUER WOOD
Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
Novi Sad - grad, Benešova 17