Karajukića Bunari

SADO PLJAKIĆ PR MALTERISANJE KARAJUKIĆA BUNARI
Malterisanje
Sjenica, Karajukića Bunari BB

SAMOSTALNA TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA E.N. FERIZ NIKULIĆ PR KARAJUKIĆA BUNARI
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Sjenica, /

VISOVI PEŠTERSKI KARAJUKIĆI BUNARI
Uzgoj drugih goveda i bivola
Sjenica, Karajukića Bunari BB