Jasenovo

AGRO NAAJ HDM
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Bela Crkva, Maršala Tita 54

AGRODIZEL DOO JASENOVO
Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
Bela Crkva, Đorđa Maletića bb

ALPHA TAURUS
Usluge sistema obezbeđenja
Bela Crkva, Maršala Tita 12A

AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENU NEGU MILKA MARKOVIĆ PREDUZETNIK JASENOVO
Ostala zdravstvena zaštita
Bela Crkva, /

BATA RAJFEN
Održavanje i popravka motornih vozila
Bela Crkva, Save Munćana 72

BEŽANOVIĆ
Drumski prevoz tereta
Bela Crkva, Maršala Tita 77


BRKIĆ TRADE
Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
Bela Crkva, Maršala Tita 32

CETINKA AMBALAŽA
Proizvodnja ambalaže od plastike
Bela Crkva, Đorđa Maletića bb

DENIMAX DOO, JASENOVO
Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
Bela Crkva, Jasenovo bb

DOMAĆA RADINOST
Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
Bela Crkva, /

DRUMSKA KAFANA
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Bela Crkva, Maršala Tita 34

FRENKI 2002
Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
Bela Crkva, Maršala Tita 95

GLOBAL RECYCLING
Ponovna upotreba razvrstanih materijala
Bela Crkva, Trg Republike 25

HAZER QARRI PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ŠALJA, JASENOVO
Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
Bela Crkva, Maršala Tita 37a

JOVAN BASARABA PREDUZETNIK, TAXI JOVA-BULJA JASENOVO
Taksi prevoz
Bela Crkva, Đorđa Maletića 15

KONAK BUGARINOVIĆ
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Bela Crkva, - -

MIDENS DOO Jasenovo
Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
Bela Crkva, / bb

MILOŠ BOGOSAVLJEVIĆ PR STOLARSKA ZANATSKA RADNJA UNIKAT-MB JASENOVO
Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
Bela Crkva, Maršala Tita 11

MILOŠ STANISAVLjEVIĆ PR MARKET 013
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Bela Crkva, Maršala Tita 31

MILUTIN ČUKIĆ PR, VETERINARSKA APOTEKA VET-LEK JASENOVO
Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
Bela Crkva, Lenjinova 15