Jakovlje

BIDA-BROJ 1
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Aleksinac, Jakovlje -

CENTAR SHOP NB-1
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Aleksinac, - -