Idvor

TOMISLAV MORIŠAN PREDUZETNIK, ZANATSKA RADNJA MORIŠAN IDVOR
Malterisanje
Kovačica, I. L. Ribara 15

TRGOVINSKA RADNJA DEST AUTO DEJAN STAN PREDUZETNIK IDVOR
Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
Kovačica, V. Ivanova 27

TRGOVINSKA RADNJA MILE AUTO MILE STOJKOV PR IDVOR
Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
Kovačica, Svetozara Miletića 2

UPSTAY MEGA
Računarsko programiranje
Kovačica, Ive Lole Ribara 62

VOŠTANICA-KIKI
Proizvodnja ostalih predmeta
Kovačica, Vlade Ivanova 30

ŽARKOV TRADE
Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Kovačica, Svetozara Miletića 21


ZZ TUKOŠ IDVOR
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Kovačica, Ive Lole Ribara 47