Hetin

FODOR AGRAR
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Žitište, Borisa Kidriča 37

HARMONIJA SM
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Žitište, Narodnog Fronta 44

SEEDS HOUSE
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Žitište, Borisa Kidriča 8