Hercegovačka Goleša

DRAGA GLIŠEVIĆ PREDUZETNIK, STR D&D, HERCEGOVAČKA GOLEŠA
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Priboj, Hercegovačka Goleša