Gunaroš

AGRO-FIT GUNAROŠ
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Bačka Topola, Maršala Tita 50

ANITA - FOTO
Nespecijalizovana trgovina na veliko
Bačka Topola, Bolmanska 11

CVEĆARA HAJNI
Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Bačka Topola, Maršala Tita 89

DURALUMINIUM
Ponovna upotreba razvrstanih materijala
Bačka Topola, Omladinska 15

EMILIJA DUDAŠ PR, SZR AUTOSERVIS MOBIHEL GUNAROŠ
Održavanje i popravka motornih vozila
Bačka Topola, Maršala Tita 48

FAMILY CUKI
Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
Bačka Topola, Petefi Šandora 12


FAMILY JUNIOR
Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
Bačka Topola, Petefi Šandora 12

FARMERS & TRADE
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Bačka Topola, Maršala Tita 117

FLOMERKATOR
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Bačka Topola, Maršala Tita 80

GOMSAN DOO GUNAROŠ
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Bačka Topola, Doža Đerđa 7

GUNAROŠ-KOOPERACIJA
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Bačka Topola, Maršala Tita 117

JANOŠ ERDEDI PR PROIZVODNJA MESNIH PRERAĐEVINA JAN-KOLBI GUNAROŠ
Proizvodnja mesnih prerađevina
Bačka Topola, Košut Lajoša 12

KAMILA KOZMA KOČIŠ PR, HAMBURGERIJA KAMILLA, GUNAROŠ
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Bačka Topola, Adi Endre 59

MAXGOLD DOO
Nespecijalizovana trgovina na veliko
Bačka Topola, Edvarda Kardelja 19

METZGER DOO GUNAROŠ
Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
Bačka Topola, Edvarda Kardelja 27

MYCEPPI CHEMIT
Obrada podataka, hosting i sl.
Bačka Topola, Maršala Tita 48

PRERADA MESA GOLD
Prerada i konzervisanje mesa
Bačka Topola, Edvarda Kardelja 17

RADNJA ZA PROIZVONJU SADNOG MATERIJALA KAZMER OLAH PREDUZETNIK GUNAROŠ
Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
Bačka Topola, Ciglanska 7

SAGATO COMPANY
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Bačka Topola, Maršala Tita GU

VILGRAINS DOO GUNAROŠ
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Bačka Topola, Edvarda Kardelja 27