Gornji Dubac

FISH-PRODUKT
Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
Lučani, Gornji Dubac bb

JUGOSLAV PETROVIĆ PR DUBAC J.P.
Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
Lučani, - -

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GORNJI DUBAC
Mešovita poljoprivredna proizvodnja
Lučani, Gornji Dubac BB