Gornji Barbeš

AGRO POLJO-TRANS
Drumski prevoz tereta
Gadžin han, Gornji Barbeš bb

RADNJA ZA OBRADU METALA BD BILJANA VELIČKOVIĆ PR GADŽIN HAN, GORNJI BARBEŠ, GORNJI BARBEŠ
Mašinska obrada metala
Gadžin han, /

SLAVICA CVETKOVIĆ PR GRAFIČKO ŠTAMPARSKA RADNJA PASER LDS GORNJI BARBEŠ
Ostalo štampanje
Gadžin han, - -

VUKOTA MONT
Popravka mašina
Gadžin han, /