Gornja Stražava

AMBASADOR FRUIT
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Prokuplje, Gornja Stražava BB

ARTEFACT CERAMIC ART
Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta
Prokuplje, Gornja Stražava -

DRAGA TASKOVIĆ PR KROJAČKA RADNjA DRAGA MODA GORNjA STRAŽAVA
Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
Prokuplje, Gornja Stražava BB

LjUBIŠA MILOSAVLjEVIĆ PR PROIIZVODNjA NAMEŠTAJA MLjM STIL GORNjA STRAŽAVA
Proizvodnja ostalog nameštaja
Prokuplje, /

M&M STIL
Proizvodnja kuhinjskog nameštaja
Prokuplje, Gornja Stražava

MAXIM,S-COMFORT
Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
Prokuplje, / /


MILJAN STEFANOVIĆ PR POSTAVLJANJE CEVI ZA NAVODNJAVANJE I GREJANJE PLASTENIKA GORNJA STRAŽAVA
Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
Prokuplje, Gornja Stražava -

MILOŠ STEFANOVIĆ PR POSTAVLjANjE CEVI ZA NAVODNjAVANjE I GREJANjE PLASTENIKA GORNjA STRAŽAVA
Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
Prokuplje, Gornja Stražava BB

NOVICA RANKOVIĆ PR REZANjE I OBRADA DRVETA ACKO SEK GORNjA STRAŽAVA
Rezanje i obrada drveta
Prokuplje, - -

SAŠA MITROVIĆ PR, TAKSI PREVOZ TAXI KISS, GORNJA STRAŽAVA
Taksi prevoz
Prokuplje, Gornja Stražava

SVETLANA STAMENKOVIĆ PR PROIZVODNjA METALNIH VRATA I PROZORA MARLAZ GORNjA STRAŽAVA
Proizvodnja metalnih vrata i prozora
Prokuplje, - -

VERA NIKOLIĆ PR RADNjA ZA PROIZVODNjU SVEĆA GORNjA STRAŽAVA
Proizvodnja ostalih predmeta
Prokuplje, - -