Filić

FILIĆ-KOOPERACIJA
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Novi Kneževac, Petefi Šandora 33