Donja Trnica

ABRAMIX D.O.O.
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Trgovište, -- --

DACE DUNĐERAC
Pripremna gradilišta
Trgovište, - bb

JASMINA STOJKOVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA ZEMLJANE RADOVE SEČU DRVEĆA TRANSPORT I IZGRADNJU PANJ-KOP DONJA TRNICA
Pripremna gradilišta
Trgovište, Donja Trnica BB

MASLINKA DOO
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Trgovište, Donja Trnica BB

OMIROS FISH
Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
Trgovište, Donja Trnica bb

VRAŽJI KAMEN
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Trgovište, - -