Donja Rečica

ACA DINIĆ PR KOVAČKA RADNjA DONjA REČICA
Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala, metalurgija praha
Prokuplje, - -

STOJAN MILENKOVIĆ PR KAMENOREZAČKA RADNjA RESA I SIN DONjA REČICA
Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
Prokuplje, Donja Rečica -

ZORBEL TRADE
Nespecijalizovana trgovina na veliko
Prokuplje, Donja Rečica /