Donja Bitinja

DOO DASA-GAS ŠTRPCE, DONJA BITINJA
Hoteli i sličan smeštaj
Štrpce, - -

F & S - DUGA
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Štrpce, - -

NECA I NAĐA
Prerada mleka i proizvodnja sireva
Štrpce, Donja Bitinja bb

ROSULJA 0290
Prerada mleka i proizvodnja sireva
Štrpce, Donja Bitinja BB

SLADAK ŽIVOT 0290
Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
Štrpce, Donja Bitinja BB