Dobrava

RADOJE VUKIĆEVIĆ PR GALIČ-MG
Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
Leposavić, Dobrava (selo) 6

TRGOVINA-MMM PLUS
Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Leposavić, /