Đurđin

AGROCORN DOO ĐURĐIN
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Subotica, Bačvanska 3

ANA VIGH PR DRUMSKI PREVOZ TERETA ANA TRANS ĐURĐIN
Drumski prevoz tereta
Subotica, Vladimira Nazora 82

ARTIST COLOR
Ostali završni radovi
Subotica, Borisa Kidriča 5 D

AUTO TAKSI JOSIP RAMAK PREDUZETNIK ÐURĐIN
Taksi prevoz
Subotica, Vladimira nazora 50 a

BAČKI ATARI
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Subotica, Salaš 106 b

DT TRANSPORT
Drumski prevoz tereta
Subotica, Matka Vukovića 12


KAFANA KOD RUMUNA
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Subotica, Bose Milićević 18

PROFI KLASA
Nespecijalizovana trgovina na veliko
Subotica, Borisa Kidriča 10

RATARSKE DUŽI
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Subotica, Salaš 432

SAMOSTALNA RADNJA MILBOJ CO MILODANOVIĆ BOJANA PREDUZETNIK ĐURĐIN
Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
Subotica, Bprisa Kidriča 9

STR DRVARA ČUKOVIĆ
Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
Subotica, Jovana Mikića 11

TEMAJ ZEQIR PR PEKARSKA RADNJA TROPIC ZT ĐURĐIN
Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
Subotica, Borisa Kidriča 24

ŽARKO KONDIĆ PREDUZETNIK TAKSI PREVOZ ĐURĐIN
Taksi prevoz
Subotica, Jovana Mikića 14 A

ZLAJA TOURING
Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
Subotica, Jovana Mikića 10

ZLATNI PAPAGAJ
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Subotica, Borisa Kidriča 16

ZORICA OSTROGONAC PR, AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO BILANCA ÐURĐIN
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje
Subotica, Bajmočki Put 11

ZZ NOVA NADA
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Subotica, Oktobarska 7 a

ĐURĐINSKI ATARI
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Subotica, Salaš 106 B