Despotovo

AJDUK AGRAR
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Bačka Palanka, Železnička 25

APIĆ M.M.M.V.
Drumski prevoz tereta
Bačka Palanka, Dositeja Obradovića 28

BANKROTA BARVALO
Drumski prevoz tereta
Bačka Palanka, Trg Oslobođenja 17

BEST PACK D&M
Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
Bačka Palanka, Trg Oslobođenja bb

BRAĆA GNJATIĆ
Trgovina na veliko životinjama
Bačka Palanka, Trg Oslobođenja 1/A

D.O.O. AGRARSENT Despotovo
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Bačka Palanka, Karađorđeva 77


DAKIĆ PROM
Trgovina na veliko životinjama
Bačka Palanka, Karađorđeva 132

DEJAN ZELEN PR PAJA PLUS
Mašinska obrada metala
Bačka Palanka, Svetozara Miletića 74

DUARIA AGRO
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Bačka Palanka, Vojvode Živojina Mišića 55

HAPPY BAGS d.o.o.
Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
Bačka Palanka, Trg Oslobođenja 2 a

ISKUSTVO PLUS
Kombinovane kancelarijsko - administrativne usluge
Bačka Palanka, Svetozara Miletića 12a

LEŠ TOMRECAJ PR PEKARA EDI I LEO DESPOTOVO
Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
Bačka Palanka, Svetozara Miletića 47

METAL ART PAROŠKI
Proizvodnja metalnih vrata i prozora
Bačka Palanka, Svetozara Miletića 14

MIRKO PALAČKOVIĆ PR MIMIS
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Bačka Palanka, Karađorđeva 115

MMD STOČAR
Trgovina na veliko životinjama
Bačka Palanka, Dositeja Obradovića 44

NADINE FIGURICE
Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
Bačka Palanka, Vojvode Radomira Putnika 105

PALETA ART DOO DESPOTOVO
Nespecijalizovana trgovina na veliko
Bačka Palanka, Svetozara Miletića 37

RADOMIR SALETA PR RIS SENT
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Bačka Palanka, Svetozara Miletića 36

SAVA KERAVČIN PR BRAVARSKA RADIONICA FERO-SENT DESPOTOVO
Mašinska obrada metala
Bačka Palanka, Svetozara Miletića 82

SENTIVANSKE ZORE
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Bačka Palanka, Svetozara Miletića 61