Deonica

BOJAN ZARIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA DEO PLUS, DEONICA
Proizvodnja mlinskih proizvoda
Jagodina, Deonica bb

CRNOVRŠKA BELA GRIVA
Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
Jagodina, Deonica bb

DEONICA DOO DEONICA
Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda
Jagodina, ZP Siokovac /

MBB CARGO DOO JAGODINA DEONICA
Drumski prevoz tereta
Jagodina, Deonica -

MIP SCRAPE 035
Skupljanje otpada koji nije opasan
Jagodina, Deonica bb

OSTROG COMPANY
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Jagodina, Deonica bb