Dašnica

ALEKSA CVETKOVIĆ PREDUZETNIK USLUŽNO KROJENjE I ŠIVENjE DAŠNICA
Proizvodnja ostale odeće
Aleksandrovac, Dašnica -

ALFA PRODUKT PLUS KOMERC
Proizvodnja ambalaže od plastike
Aleksandrovac, Dašnica -

Bojan Iričanin PR Stolarska radnja Kiza Plus Dašnica
Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
Aleksandrovac, Dašnica -

BOLJI ŽIVOT
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Aleksandrovac, Dašnica

BRATISLAV IRIČANIN PR PRIPREMA GRADILIŠTA I REZANJE GRAĐE BRACA KOP DAŠNICA
Pripremna gradilišta
Aleksandrovac, Dašnica BB

DEJAN ŠAMŠAL PR RADNJA ZA PROIZVODNJU OSTALIH PROIZVODA OD DRVETA DM DRVO DAŠNICA
Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
Aleksandrovac, Dašnica BB


DUŠAN CVETKOVIĆ PR PROIZVODNJA NAMEŠTAJA DDG STYLE DAŠNICA
Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore
Aleksandrovac, - -

DUŠAN SPASIĆ PREDUZETNIK OSTALI NEPOMENUTI SPECIFIČNI GRAĐEVINSKI RADOVI DULE 011 DAŠNICA
Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
Aleksandrovac, Dašnica BB

EURO-AGENT SLAVA
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Aleksandrovac, /

IRIČANIN PLUS
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje
Aleksandrovac, /

JELENA JEVTIĆ PREDUZETNIK RADNjA ZA USLUGE OBRADE DRVETA REZ-JELENA DAŠNICA
Rezanje i obrada drveta
Aleksandrovac, - -

MARIJA JEVTIĆ PREDUZETNIK RADNjA ZA USLUŽNO REZANjE GRAĐE EKO-SIV DAŠNICA
Rezanje i obrada drveta
Aleksandrovac, Dašnica -

MARIJA VUJIĆ PREDUZETNIK KROJAČKA RADNJA DAŠNICA
Proizvodnja ostale odeće
Aleksandrovac, Dašnica -

MIRJANA OBRADOVIĆ PREDUZETNIK, SZR MIRRI, DAŠNICA
Proizvodnja ostale odeće
Aleksandrovac, Dašnica

PLASTIČARSKA RADNJA KOREKT ALEKSANDAR JEVTIĆ PR, DAŠNICA
Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Aleksandrovac, /

RAJIĆ PLUS
Mašinska obrada metala
Aleksandrovac, - -

ROLDRVO PLUS
Proizvodnja metalnih vrata i prozora
Aleksandrovac, . .

SAMOSTALNA PROIZVODNO USLUŽNA TRGOVINSKA RADNJA JAL VIOLETA CVETKOVIĆ PR DAŠNICA
Proizvodnja ostale odeće
Aleksandrovac, /

SAŠA CVETKOVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA PROIZVODNJU OSTALE ODEĆE DAŠNICA
Proizvodnja ostale odeće
Aleksandrovac, - -

TRGOVINA CVETIĆ
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Aleksandrovac, Dašnica bb