Ćirkoviće

SAMOSTALNA PROIZVODNA RADNJA ĆIRKOVIĆ VUKAŠIN ĆIRKOVIĆ PREDUZETNIK ĆIRKOVIĆE
Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
Leposavić, /