Cetanoviće

MUFIT DACIĆ PR VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA CETANOVIĆE
Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
Sjenica, Cetanoviće -

SARA - MERSA
Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
Sjenica, /