Čenej

AGRO GARANT
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Novi Sad - grad, Salaš 137

ALEKSIĆ PREVOZ
Drumski prevoz tereta
Novi Sad - grad, Pejićevi Salaši 52

AUTO SERVIS ČENEJAC
Održavanje i popravka motornih vozila
Novi Sad - grad, Partizanska 44

AUTO SERVIS MIHAJLOVIĆ
Održavanje i popravka motornih vozila
Novi Sad - grad, Ogledna Polja 4

AVIO STORCH 2015
Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme
Novi Sad - grad, Međunarodni Put 325

BJEKIĆ FARM
Uzgoj živine
Novi Sad - grad, Međunarodni Put 310 B


BOSST INDUSTRY
Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
Novi Sad - grad, Relje Savića 20

BRAĆA ĆORE
Proizvodnja drvne ambalaže
Novi Sad - grad, Nemanovci 39

BRANISLAVA SERBAK PR, STR ZONE S ČENEJ
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Novi Sad - grad, Vuka Karadžića 73

BUSINESS SUPPORT FACTORY
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Novi Sad - grad, Ratarska 2

ČENEJ AGRAR
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Novi Sad - grad, Salaš 217

ČENEJAC KAFE
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Novi Sad - grad, Međunarodni Put 239

ČENEJSKI KLAS
Proizvodnja mlinskih proizvoda
Novi Sad - grad, Partizanska bb

CENTAR ZA OBUKU TRENIRANJE I SMEŠTAJ PASA ALFA-DOG MILAN OGNJENOVIĆ, ČENEJ
Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
Novi Sad - grad, Međunarodni put, salaš 137

DAMIR ALEKSIN PR RADNJA ZA IZNAJMLJIVANJE VLASTITIH NEKRETNINA I AUTOMOBILA ČENEJ
Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
Novi Sad - grad, Međunarodni Put 142

DANIEL POPOVIĆ PR AGENCIJA ZA RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE CODERS LAB ČENEJ
Računarsko programiranje
Novi Sad - grad, Ratarska 2

DIPLECO DOO
Drumski prevoz tereta
Novi Sad - grad, Međunarodni Put 147

DOM ZA STARE MARIJA
Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
Novi Sad - grad, Međunarodni Put 247

DOO TEHNOLINK ČENEJ
Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
Novi Sad - grad, Ogledna Polja 55

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SIMBIS SPECIJALIZOVANO ZA INDUSTRIJSKU MONTAŽU, ZAVARIVANJE, PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET, ČENEJ
Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
Novi Sad - grad, Partizanska 40