Binovce

MAJA TRAJKOVIĆ PR SA BIT
Obrada i prevlačenje metala
Surdulica, - -

MIODRAG TRAJKOVIĆ PREDUZETNIK OBRADA I PREVLAČENjE METALA ZN-MIT BINOVCE
Obrada i prevlačenje metala
Surdulica, Binovce BB

RISTIĆ SLAĐAN
Drumski prevoz tereta
Surdulica, /