Biljeg

BELČA TRANS
Drumski prevoz tereta
Merošina, Biljeg BB

TRGOVINSKA RADNJA R-KRAJC RADOMIR PETROVIĆ PR BILJEG
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Merošina, Biljeg