Banatsko Višnjićevo

AGRODEX & DEX
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Žitište, Žarka Zrenjanina 1

DRAGAN KRSTIĆ
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Žitište, Desetog Oktobra 31

NAŠE IMANJE
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Žitište, Branka Gleđe 18

Z.Z. VIDAPUSTA BANATSKO VIŠNJIĆEVO
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Žitište, Marka Oreškovića 1