Bajmok

ADRIJAN BARTOVIĆ PREDUZETNIK AUTO TAKSI BAJMOK
Taksi prevoz
Subotica, Jna 24

AFC LIBRET DOO BAJMOK
Uzgoj svinja
Subotica, Ive Lole Ribara 15

AGENCIJA ZA KONSALTING I MENADŽMENT POSLOVE ĐURO SKENDEROVIĆ PR BAJMOK
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Subotica, Golubova 21

AGENCIJA ZA PREVODILAČKE I SEKRETARSKE USLUGE TRANSLATOR TEREZ STOJILJKOVIĆ PREDUZETNIK BAJMOK
Prevođenje i usluge tumača
Subotica, JNA 52-a

ALBA HOLDING
Održavanje i popravka motornih vozila
Subotica, Ive Lole Ribara 9

ATTILA CINDEL PR RADNJA ZA PRERADU I KONZERVISANJE MESA CINDEL BAJMOK
Prerada i konzervisanje mesa
Subotica, Kralja Tomislava 78


AUTO TAKSI SENAD MILANKOVIĆ PREDUZETNIK BAJMOK
Taksi prevoz
Subotica, Marka Oreškovića 2

AVES MIT D.O.O.
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Subotica, Šandora Petefija 3 c

B&B VOJNOVIĆ
Taksi prevoz
Subotica, Zrinjska 17

BETA PROTEKTOR
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Subotica, Ive Lole Ribara 51

BETA PROTEKTOR
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Subotica, Ive Lole Ribara 51

BIFE LOKANDA
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Subotica, Maršala Tita 13

BIM COMP DOO BAJMOK
Uzgoj svinja
Subotica, Ive Lole Ribara 15

BNB BIG STARS
Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Subotica, Maršala Tita bb

BOŠKO TATALOVIĆ PREDUZETNIK TAKSI PREVOZ BAJMOK
Taksi prevoz
Subotica, Orlovska 3

BRANKA ZUROVAC PR UGOSTITELJSKA RADNJA BIFE LOVAC BAJMOK
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Subotica, Trg Maršala Tita 14

BRUŠČEK & BERGER
Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
Subotica, Moše Pijade 9

ČOVIĆ BOSILJKA
Drumski prevoz tereta
Subotica, Kralja Tomislava 26

DALIBOR ŠIPRAGA PREDUZETNIK AUTOPREVOZNIK MILOŠ 1 BAJMOK
Drumski prevoz tereta
Subotica, Golubova 19

DAMIR IVKOVIĆ IVANDEKIĆ PREDUZETNIK TAXI PREVOZ BAJMOK
Taksi prevoz
Subotica, Beogradska 18