Akmačići

7.DECEMBAR doo Nova Varoš
Nespecijalizovana trgovina na veliko
Nova Varoš, Akmačići BB

DANIJELA LOJANIČIĆ PR PRERADA MLEKA I PROIZVODNjA SIRA NOVA VAROŠ
Prerada mleka i proizvodnja sireva
Nova Varoš, Akmačići -

INTERBRICO DOO NOVA VAROŠ
Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
Nova Varoš, / /

MLADEN ROSIĆ PR PRERADA I KONZERVISANjE VOĆA I POVRĆA AKMAČIĆI
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Nova Varoš, Akmačići -

OKI d.o.o. Nova Varoš
Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
Nova Varoš, Akmačići bb

RADOVAN LUKOVIĆ PR PREVOZ PUTNIKA GUSAR LR AKMAČIĆI
Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
Nova Varoš, Akmačići BB


RATKO LUKOVIĆ PR PREVOZ PUTNIKA JEZERIMA I REKAMA RL KOMERC NOVA VAROŠ
Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
Nova Varoš, /

SVETLANA OSTOJIĆ PR PROMET MEŠOVITE ROBE NA MALO AKMAČIĆI
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Nova Varoš, Akmačići

ŽARKO GVOZDOVIĆ PR CEVNE INSTALACIJE HIDRO LIFE AKMAČIĆI
Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
Nova Varoš, Akmačići BB

ZELENIKA PLUS
Prerada mleka i proizvodnja sireva
Nova Varoš, Akmačići bb