MERKUR OSIGURANJE

Naziv:

MERKUR OSIGURANJE

Skraćeno poslovno ime:

MERKUR OSIGURANJE ADO BEOGRAD

Poslovno ime:

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE MERKUR OSIGURANJE ADO BEOGRAD

Kontakt podaci: MERKUR OSIGURANJE

Lokacija:

Novi Beograd

Adresa:

Bulevar Mihajla Pupina 6

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Akcionarsko društvo

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

21.6.2007

Jezik:

JSC MERKUR INSURANCE BELGRADE

Šifra delatnosti:

Životno osiguranje - 6511

PIB:

105046005

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Tijana Ristić

Funkcija:

predsednik izvršnog odbora

Ograničenja supotpisom:

Opis ograničenja

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

105-0000002149299-13