MARIJA VUČETIĆ PR KROJAČKA RADNjA DžEPNICA

Poslovno ime:

MARIJA VUČETIĆ PR KROJAČKA RADNjA DžEPNICA

Kontakt podaci: MARIJA VUČETIĆ PR KROJAČKA RADNjA DžEPNICA

Lokacija:

Blace

Mesto:

Džepnica

Adresa:

Džepnica BB

Status:

Aktivan

Pravna forma:

Preduzetnik

Datum početka obavljanja delatnosti:

28.12.2017

Datum osnivanja:

28.12.2017

Trajanje ograničeno do:

Neograničeno

Šifra delatnosti:

Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo - 9529

PIB:

110425169

PIO:

1109654689